REFERENCER

På tværs af flere brancher har vi haft æren af at samarbejde med mange dygtige og særdeles spændende virksomheder. Vi har designet, udviklet og produceret flere effektive, brugervenlige automationsløsninger i høj kvalitet. Her kan du stifte bekendtskab med nogle af de løsninger og resultater, vi har skabt for vores kunder.

MEDICO

Hvordan håndterer og sorterer man 3.000 blodprøver dagligt?

LabEntry er en standardiserede løsning til håndtering af praksisprøver. I samarbejde med LT Automation har GRAU Engineering stået for mekanisk og elektrisk udvikling og produktion af et fuldautomatiseret robotanlæg til håndtering og sortering af blodprøver. Den fuldautomatiske sortereringen sker fra blodprøverne kommer ind i anlægget i specialdesignede sporbare og temperaturovervågede kasser, til de forlader anlægget i specielle holdere der passer direkte i det videre analyseudstyr. Herefter kommer de nu tomme kasser retur til de praktiserende læger, som tager blodprøverne.

Anlægget er et skoleeksempel på implementering af robot teknologi indenfor sundhed og velfærd, til gavn for medarbejderne, eliminering af manuelt arbejde, øgning af kvaliteten og kapaciteten.  

 

løsningen er skalerbar og kan tilpasses hver enkelt prøvemodtagelse, da den er bygget på en modulær platform. Basismodellen er i stand til at behandle op til 80 kasser eller 800 prøver i timen.

 

LabEntry er en af flere automationsløsninger GRAU Engineering har udviklet til medicinalbranchen, skal vi hjælpe jer i gang med jeres kommende automationsløsning så kontakt os i dag.

Du kan læse meget mere om LabEntry her: https://lt-automation.dk/produkter/

 

SUNDHED & VELFÆRD

ROBERT® revolutionerer gen-optræningen for både behandlere og patient

ROBERT® er en banebrydende genoptræningsrobot. GRAU Engineering har haft en spændende rolle i at udvikle og producere ROBERT®, både som prototype og senere som serieproduktion. ROBERT® kan give patienter den motionerende genoptræning som de har er brug for. Da ROBERT® er utrættelig og skaber ensartede bevægelse for patienterne sikres alle patienter behandling af høj kvalitet hver gang.

Life Science Robotics er på en vækstrejse. LSR er grundlagt i Aalborg i tæt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter, de har brugt mere end 5 år på at bane vejen for at få robotter ind på hospitalsgangene. Ikke bare som et afskærmet anlæg, men til direkte behandling og interaktion med patienterne.  

Udover at stå for den mekaniske konstruktion, har GRAU Engineering også stået for styringsopbygning og fortrådning, samt været en aktiv medspiller når der skulle videreudvikles. GRAU Engineering har hertil også kunnet assisteret LSR i at søge godkendelse til et klasse IIA medicinsk produkt. 

 

Det er med stolthed at ROBERT® i dag er et kommercielt produkt, som du kan støde ind i på de danske hospitalsgange, samtidig med der er enheder kørende i det meste af verden.  

Læs meget mere om ROBERT® her: https://www.lifescience-robotics.com/solutions/ 

HERA® optimering af arbejdsmiljø, effektivitet og scanningsresultater

HERA® er en banebrydende scanningsrobot. GRAU Engineering har haft en spændende rolle i at udvikle og producere HERA®, både som prototype og senere som serieproduktion. HERA® Skåner medarbejderne for belastede arbejde, sænker sygefravær og gør det muligt for Sonografer at scanne flere timer pr. dag.

Life Science Robotics er på en vækstrejse. LSR er grundlagt i Aalborg i tæt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter, de har brugt mere end 5 år på at bane vejen for at få robotter ind på hospitalsgangene. Ikke bare som et afskærmet anlæg, men til direkte behandling og interaktion med patienterne.  

HERA® er Life Science Robotics nyeste banebrydende projekt, en scanningsrobot. HERA® er en robotløsning der er designet til at effektivisere ultralydsscanningen af gravide, samt skabe bedre arbejdsvilkår for Sonografer. HERA® er et nyt produkt og er netop nu i testfasen hos et større dansk hospital, allerede nu kan det ses at HERA® på sigt vil skabe følgende forandringer:

Reducerer sygefravær for personalet ved at eliminere årsagen til udvikling af arbejdsrelaterede muskuloskeletale lidelser (WRMSD) og øger effektiviteten, Sonografer vil kunne udføre flere scanningstimer pr. dag. uden belastninger.

Vi ser frem til at følge HERA®s udvikling.

FØDEVARE

Bake My Day, palle- og palleteringsanlæg

GRAU Engineering har i samarbejde med Multivac Sverige udviklet, produceret og installeret af Bake my Days nye pakke- og palleteringsanlæg. I samarbejdet med Multivac og Bake My Day stod GRAU Engineering for totalentreprisen og sikrede et godt forløb igennem vores in house projektstyring. For Bake My Day var nogle af kravspecifikationerne at pakke- og palletering anlægget skulle fylde mindst muligt, pakke og palletere et bestemt antal kasser pr. minut samt kunne håndtere en større variation af produkter.

Bake My Day oplevede mangel på arbejdskraft til deres produktion og pakkeri, derfor startede vi med en grundig analyse af dette. Her fandt vi to arbejdsområder hvor der var mulighed for at optimere Bake My Days processer. På disse to områder var arbejdskraften ikke værdigivende til produkterne. Det ene arbejdsområde var i pakkeriet. Her stod der to medarbejdere og betjente pakkemaskinen, hvoraf den ene medarbejder fyldte pakkemaskinen med brød og lavede et kvalitetstjek inden pakningen. I kraft af udførelsen af kvalitetstjekket, udførte denne medarbejder en værdiskabende opgave. Medarbejderen på område to, pakkede brødet i kasser, et område der ikke skabte ikke værdi for produktet, herudover en arbejdsopgave der indeholdt gentagende og tunge løft.

Derfor blev opgaven blev for GRAU Engineering at opfinde en automatiseret løsning, der puttede brødet i kasserne samt af palleterede og palleterede de færdigpakkede brødkasser. Løsningen blev to kollaborative robotter (UR5 og UR10). UR5 bliver brugt til at pakke brødet i kasserne og UR10 løser i samarbejde med en Linak løftsøjlen af og på palleteringen af brødkasserne. Formålet med at benytte kollaborative robotter var at mindste pakkestationens grundareal.

Resultatet for kunden er at de frigjort en fuldtidsstilling til mere værdiskabende opgave i deres produktion samt elimineret tunge og gentagende løft og derved skab et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Du kan se mere fra Bake My day på vores Youtube kanal: www.youtube.com/@grauengineering2085

Transportbånd samt automatisk påføring af råvarer til pizza-producent

Pinecone Automation designede og byggede i samarbejde med GRAU Engineering et dobbelt rustfrit stål U-formet transportbåndssystem med Intralox-bånd til nem rengøring. Båndet drejer 90 grader for at optimere den tilgængelige gulvplads. Vi tilføjede bakkeholdere mellem transportbåndene til opbevaring af ingredienser, så personalet kan stå komfortabelt ved begge sider af transportbåndene og placere fyldet, mens pizzaerne passerer forbi.

I anden fase integrerede vi en robotløsning til automatisk påføring af de 2 forskellige pizzasaucer. Efter registrering af pizzabundene kan robotten automatisk identificere formen og positionen af pizzabundene for ren og præcis fordeling af saucerne.

Resultatet af den nye produktionslinje øgede kundens kapacitet med mere end 50% i forhold til deres tidligere manuelle arbejdsmetode. Tidligere færdiggjorde hver medarbejder en hel pizza ad gangen, mens den nye linje giver en kontinuerlig produktion med samme konstante hastighed. Medarbejderne oplever et bedre arbejdsmiljø og undgår nu en stor mængde vendinger og drejninger.

Læs meget mere om projektet på: https://www.pineconeautomation.com/copy-of-di-directional-conveyor

Bi-retnings-transportør for dansk brød og kage producent

Vores kunde ønskede større effektivitet og mindre behov for arbejdskraft i forbindelse med produktionen af kager og muffins. Kunden benyttede tidligere en Multi Station, der krævede 2 operatører: én til at placere bagefadet på transportøren og én til at fjerne det. Herudover har 35% af kundens produkter toppings, så som blåbær, nødder eller chokolade, der tilføjes efter dejen, er blevet lagt i. Personen, der fjernede det fyldte bagefad fra Multi Station, skulle placere det i en bagerist. Når bageristen var fuld, blev den flyttet til et stort arbejdsbord, hvor 3-4 personer manuelt tilføjede toppingen.

Denne proces var langsommelig, og der opstod flere flaskehalse, hvor mennesker afgjorde produktionshastigheden, da den inkluderede en masse manuel håndtering. Kunden oplevede udover dette også pladsproblemer i produktionen. 

Løsningen for kunden blev en kompakt bi-retningstransportør med en overføringsstation i enden: dette tillader bagefadene at vende 180 grader tilbage til Multi Station-operatøren, så operatøren kan returnere de fyldte bagefade til bageristen. Mens bagefadene vender tilbage, kan produkterne blive dekoreret med topping af 1-2 medarbejdere, der står ved siden af den tilbagevendende transportør.

Resultatet af ændringerne viste en øgede effektivitet med 20% og reducerede personalet med 50%.

Læs meget mere om projketet på: https://www.pineconeautomation.com/di-directional-conveyor

PRODUKTUDVIKLING

Fra manuel pipette kalibrering til automatiseret procedure

Techvolver ApS specialiserer sig inden for laboratoriedigitalisering og automatisering, de har omdannet den arbejdskrævende proces med at kalibrere pipetter til en automatiseret procedure. I design, udvikling og produktionen af denne proces, har GRAU Engineering været samarbejdspartner for Techvolver. Et samarbejde som har været med til at skabe flotte resultater.

CEO og medstifter af Techvolver aps, Jakob Fjordgaard Skjaerlund deler en kort indsigt i samarbejdet med GRAU Engineering:  ”Hos Techvolver har vi samarbejdet med GRAU Engineering om Engineering og produktion af vores løsninger til laboratorier. Vi har haft stor gavn af et tæt samarbejde omkring udvikling og konstruktion, som med GRAU Engineerings store engagement og ekspertise har gjort indledende tilpasninger og vores vej frem mod serieproduktion supereffektiv. “Hos GRAU Engineering har vi kompetencerne til at være med hele vejen fra ide til resultat. Netop derfor er vi den oplagte samarbejdspartner for jer, hvis I går med tankerne om optimering.
Se mere om løsningen fra Techvolver på Techvolvers hjemmeside lige her:
https://techvolver.com/

 

Addifab - Stinkskab

Hos GRAU Engineering hjælper vi iværksættere, tech-startups, opfindere og eksisterende virksomheder med at udvikle og producere deres produkter. Med vores mangeårige erfaring var et samarbejde med danske Addifab oplagt. AddiFab var på projekttidspunktet en nystartet virksomhed, med tre stiftere, Peter, Jon og Lasse. AddiFab har haft en spændende vækstrejse og efterfølgende revolutioneret hvordan man kan kombinere 3D print og sprøjtestøbning ved at gøre det umulige muligt igennem vandopløselige prototypeforme.

AddiFabs teknologi hjælper virksomheder med at teste og afprøve prototyper hurtigere, og derved mindske modningstiden fra prototype emner til masseproduktions sprøjtestøbeforme


GRAU Engineering har haft æren af at være AddiFab’s faste udviklings- og produktionspartner igennem hele den flotte vækstrejse.

Lige fra, at udvikle og producere de første kommercielle prototyper af deres højpræcise 3D printere, til nu at serieproducere printersystemer, perifært udstyr som godkendte stinkskabe, specialudviklet renseudstyr, transportudstyr og meget andet. 
 
I denne periode er AddiFab gået fra at være tre mand i en garage i Jyllinge, til at være 26 medarbejdere på et stort hovedkontor i Taastrup, en udvikling vi er stolte af at kunne bidrage til.

 

Er du iværksætter, tech-startups eller opfinder og har brug for hjælp til udvikling og produceren af jeres ide så GRAU Engineering din oplagte samarbejdspartner.

Michann Tools, automatisk skærer til PVC-kloarkrør

Effektiviseringen af skæring og falsning af PVC-kloakrør Erik Hansen fra Tåsinge er en ægte opfinder. Erik startede sin virksomhed med udvikling og produktion af den manuelle rørskærer, som de fleste håndværkere kender og bruger i dag, når der skal skæres og falses PVC kloakrør. I sin virksomhed Michann Tools fik han idéen til en elektrisk batteridrevet rørskærer.

Hvorefter Erik kontaktede GRAU Engineering for, at få assistance med udvikling af prototype og produktionsgrundlag. Herudover assisterede vi Erik i opsætningen af et samarbejde med en underleverandør med henblik på masseproduktion.  

Rørskæreren produceres i dag i seriestørrelser på over 100 stk. Da Erik Hansen selv samler alle dele, sikres det at kvaliteten altid er i top.

Erik Hansen, ejer Michann Tools

“Jeg synes vores samarbejde har været super, GRAU Engineering har været gode til at få nogle simple prototyper og nogle flyvske ideer, formidlet ud til nogle brugbare3d tegninger.

Herudover har GRAU Engineering også været behjælpelige med efterfølgende at få etableret en produktion Kina, og fulgt op på tingene hvis der har været udfordringer”.

Vi er klar til at støtte din virksomhed med de mekaniske og tekniske udfordringer, I står over for. Uanset om I har behov for idégenerering, udvikling, konstruktion eller produktion, så er vi her for at hjælpe.

Læs meget mere om det færdige produkt her: http://www.michann-tools.com/?lang=en

AddiFab – MiMo filtermaske

"Min tanke var: Hvis vi kan montere en bakteriefjernelsesfilter på denne slags maske, ville vi have et meget effektivt stykke beskyttelsesudstyr" siger Michael Mølmer, dansk specialist i akutmedicin. Da Corona pandemien var på sit højeste, opstod der en global mangel på værnemidler. Med Michael Mølmers ide, GRAU Engineering og AddiFabs kompetencer udviklede og producerede vi på rekordtid, produktionsudstyret til at kunne fremstille en filteradapter, så man kunne sammenkoble en helt almindelig full-face dykkermaske med et medicinsk filter.

Filter-adapteren, som lyder navnet MiMo, er en ny opfindelse fra lægen Michael Mølmer. Maskerne dækker hele ansigtet og filteret i adapteren holder covid-19-virussen ude. Maske, adapter og filter er blandt andet testet af personalet på de danske hospitalers Corona-afsnit.

GRAU Engineering besidder de nødvendige ressourcer, kompetencer og færdigheder til at tilpasse os og reagere hurtigt, uanset om det drejer sig om pludselige behov, maskine nedbrud eller enkle prototyping- og testbehov i intensive sprintforløb. Det opnår vi ved bl.a. at have vores egen interne tegnestue, CNC-bearbejdning, pladebearbejdning, smedning, montage og elektrisk opbygning.

Kontakt os i dag for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer med at optimere hele jeres forsyningskæde.

LOGISTIK

DEIF, implementering af RouteMaster

"Cirka 80% af tiden er det muligt for os at eliminere fejl 40" fortæller Tobias Dybdahl, grundlægger af SigmaNet. I samarbejde med SigmaNet udviklede og producerede GRAU Engineering et nyt logistik setup for DEIF i Skive. SigmaNets primære fokus ligger på at udvikle planlægningsløsninger, der forbinder lager- og logistiksystemer. Præcis dette er, hvad SigmaNet i samarbejde med GRAU Engineering arbejdede på i udviklingen af projektet for DEIF.

I samarbejdet med DEIF stod GRAU Engineering for totalentreprisen og sikrede et godt forløb igennem vores in house projektstyring. DEIF havde store ambitioner om et system der var skalerbart og som kunne integreres med deres processer. For at imødekomme disse ambitioner indgik GRAU Engineering et samarbejde med SigmaNet og skabte RouteMaster.

RouteMaster – An intelligent planner for AMRs

• Reducerer op til 80% af menneskelige fejl.
• Eliminer deadlocks – Hver AMR ved, hvor de skal hen og hvornår.
• Tilsluttes jeres produktionssystem.
• Øger effektiviteten af jeres AMR-flåde.
• Reducerer antallet af nødvendige AMRs.

Det er blot nogle af fordelene ved SigmaNet og GRAU Engineering case for DEIF.