Produkter

I tæt samarbejde med vores kunder udvikler og producerer vi produkter, fra prototyper til serieproduktion.

Hvordan man udvikler og konstruerer et produkt, skal passe til den pris og kvalitet der skal opnås. Samtidig skal man have fokus på, at når et produkt er nyt, er mængden måske ikke så stor, som når der er skabt et gennembrud i markedet.

 

Mængde, pris og ønsket kvalitet skaber grobund for valg af produktionsparadigme.

Forskellige produktionsmetoder har forskellige initialomkostninger. Skal nogle dele fx sprøjtestøbes, skal der bygges en støbeform som tager tid og koster penge, og delene skal være designet tilsvarende. Her er initialomkostningerne høje og stykpriserne lave. Vælger man i stedet at fræse et emne, er initialomkostningerne lave og stykpriserne høje.

Vi udvikler og konstruerer dele og produkter så de passer til de produktionsmetoder der tilsvarende giver mening. Vi har et bredt kendskab og erfaring med både traditionelle og nytænkende produktionsmetoder, og ser os derfor ikke begrænset heraf.

Vi afholder og deltager i kreative workshops med interessenter og potentielle brugere, og med en teoretiske funderet model omdanner vi, i fællesskab med vores kunder, denne viden til detaljerede og brugbare krav og specifikationer.

Det laver vi

Engineering

Produkter

Industriel automation

Sundhed og velfærd

Medicinalindustrien