Industriel automation

Vi hjælper danske virksomheder med at fastholde deres konkurrenceevne ved hjælp af industriel automation.

Forbedring af en producerende virksomheders konkurrenceevne kan fx opnås ved at effektivisere sin produktion ved hjælp af industrirobotter hvorved produktionsprisen sænkes.

Når vi arbejder med industriel automation er det oftest med følgende fokus, enten kombineret eller enkeltvis:

 

  • Lavere produktionspris vha. robot integration og specialmaskiner
  • Øget kapacitet gennem kortere procestid og/eller højere kapacitet vha. robot integration og specialmaskiner
  • Øget kvalitet gennem styrede og repeterbare produktionsprocesser vha. robot integration og specialmaskiner
  • Forbedring af arbejdsmiljø gennem maskinel automatisering af ensidigt gentaget arbejde, tungt arbejde osv.
  • Kvalitetskontrol og sporbarhed af produktion fx. vha. vision, 3D opmåling, lagring og videreførsel af data, integration til eksisterende systemer herunder fx ERP og LIMS.
  • Vores erfaringer indenfor industriel automation er brede. Vi skaber innovative løsninger ved at være generalister og specialister. Vores basiskompetencer er universelle og når løsningerne kræver specialiseret viden trækker vi på vores netværk af dygtige underleverandører og samarbejdspartnere.

Det laver vi

Engineering

Produkter

Industriel automation

Sundhed og velfærd

Medicinalindustrien